Despre noi

Consiliul Naţional al Elevilor este for consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ai căror reprezentanţi conlucrează activ cu MENCŞ în vederea modernizării sistemului educaţional românesc. Consiliul Naţional al Elevilor din România a fost înfiinţat în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin de ministru nr. 3.838/23.05.2016. Consiliile Elevilor sunt structurile care apără interesele elevilor la nivel local şi naţional, promotori ai dezvoltării climatului şcolar, dar şi un cadru de dezvoltare, de educaţie civică autentică şi de formare a unor cetăţeni responsabili. Consiliul Naţional al Elevilor este unica structura care reprezintă în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratizării şcolii și încurajării relaţiei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului legitimităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.

Misiune, viziune, valori

Misiunea noastră

Misiunea Consiliului Național al Elevilor este de a reprezenta elevii în forurile decizionale și de a asigura un mediu propice dezvoltării personale și profesionale a lor prin susținerea voluntariatului și a acțiunilor pliate pe nevoile și interesele lor, menite să îi informeze, conștientizeze, motiveze și responsabilizeze.

Valorile noastre

-Integritate -Loialitate -Respect -Pasiune -Sustenabilitate -Implicare -Voluntariat -Ambiţie -Determinare -Inovaţie -Unitate

Realizări

Echipa noastră

Echipa noastră

Echipa Consiliului Național al Elevilor este formată din 9 membri. Aceștia sunt 6 vicepreședinți, 2 secretari executivi și președintele structurii. Vlad Ștefan- președintele Consiliului Național al Elevilor Anastasia Cotescu - secretar executiv al departamentului de organizare internă Mădălin Cotic - secretar executiv al departamentului de relații externe Alexandra Tuță - vicepreședinte Filip Iana - vicepreședinte Ruxandra Dobre - vicepreședinte Titus Maghiar - vicepreședinte Ioana Băltărețu - vicepreședinte Ștefan Stancu - vicepreședinte